Naše poslanie

Naším súčasným i dlhodobým cieľom je poskytnúť našim zákazníkom vysoko kvalifikované a odborné služby v oblasti aktivít v Internete a tým posilniť ich postavenie a konkurencieschopnosť na slovenskom i zahraničnom trhu. Váš úspech v tejto oblasti je základným predpokladom existencie našej firmy.

 

Spoločnosť Webkraft s.r.o.

Sme spoločnosťou, ktorá podporuje slovenské firmy pri ich zviditeľnení v Internete. Poskytujeme služby v oblasti prezentácií (podobných ako tento náš firemný WEB sajt) a robíme to formou tzv. outsourcingu. Outsourcing je moderný trend, ktorý sa prejavuje najmä v oblasti počítačových a informačných služieb, keď si firmy požadujúce uvedené služby objednávajú dodávku ako balík od vonkajšej firmy, ktorá sa danou problematikou zaoberá profesionálne. Šetria sa tým ľudské i finančné zdroje a takéto riešenie je lacnejšie, lebo Vám umožní za nižšie náklady dosiahnuť najvyšší štandard kvality.

  • Výroba a údržba Webovských prezentácií
  • Reklama v internete (google)
  • CMS - Výroba náročnejších Webovských aplikácií (objednávacie formuláre, náročnejšia grafika, animácie)
  • Databázové aplikácie
  • Konzultácie v oblasti reklamy v Internete
  • Všetky služby priamo u zákazníka (nemusíte nikam chodiť)
  • Dodávka aplikácií "na kľúč"

 

Vznik

Naša spoločnosť vznikla spojením najlepšieho know how z oblasti WEB technológií a znalosti z oblasti klasického i WEB - marketingu, počítačovej grafiky, softvérového inžinieringu. Spoločnosť existuje od r. 1994 a opiera sa o nesporne kvalitné zázemie slovenskej odbornej obce v sfére informačných technológií. Kúpte si najvyššiu slovenskú kvalitu za najnižšie slovenské ceny.